Category: 口腔護理

0

【生活節奏】牙齒洗浴

現今香港節奏真係好快! 大部份人做任何野都好急速、都想一次過完成所有野。 由其是係朝早起身趕出門口返工,真係趕到連食早餐嘅時間都無。 所以有部份人都會盡量節省梳洗時間,沖涼、刷牙、洗面都會一齊做。

0

【潔齒100分】Oral-B OC20 口腔潔淨組合

大家好,又係我艾婆婆呀。 婆婆我身體好,到左年尾啲醫療卷都冇用過,但係唔用又會嘥哂, 所以阿仔就叫我去洗下棚牙,婆婆我雖然年紀大,好在棚牙都未甩哂。 轉下頭話咁快洗完,個牙醫仲讚我棚牙好乾淨添,除左多得我平時早晚刷牙之外, 最緊要就係支牙刷啦,等我同大家介紹吓我既護齒方法啦。